Auditas – tai objektyvus organizacijos finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir aiškinamojo rašto) įvertinimas. Audito metu pateikiama išvada, ar bendrovės finansinėse ataskaitose esantys duomenys teisingai parodo jos finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Tinkamai tvarkomi finansai gerina bendrovės reputaciją rinkoje bei užtikrina jos sklandų bendradarbiavimą su skolintojais ir akcininkais. Taip pat finansinės veiklos audito metu gauti rezultatai gali būti naudojami atliekant valdymo pokyčius ir vidaus kontrolės tobulinimą, o tai užtikrina efektyvią bendrovės veiklą.

Pagrindinis finansinių ataskaitų audito tikslas yra suteikti reguliavimo institucijoms, vyriausybėms, skolintojams ir akcininkams nepriklausomą išvadą, jog informacija, apie kurią pranešama, yra pateikta teisingai ir atitinka šalyje taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Auditas suteikia aukščiausią galimą užtikrinimo lygį. Atliktas finansinės veiklos auditas didina įmonės patikimumą, pavyzdžiui, jei bandote pritraukti finansavimą arba siekiate sudaryti didelės vertės sutartį.

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos