Apie veiklos sritį

Darbo jėgos komandiravimo samprata ir teisinis reguliavimas

Daugiausia lietuvių darbuotojų komandiruojami į ES valstybes nares – Vokietiją, Latviją, Estiją ir kt. Tai lemia vienas iš pagrindinių sutarties dėl ES veikimo principų – laisvas darbuotojų judėjimas, kuriuo yra užtikrinamas nevaržomas darbuotojų (ES piliečių) komandiravimas ES valstybių narių teritorijoje.

Kai kurie asmenys darbdavių išsiunčiami į kitas šalis laikinai dirbti ir pasiekti konkrečių su verslu susijusių rezultatų. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjui laimėjus sutartį kitoje šalyje, jis savo darbuotojus siunčia į užsienio valstybę vykdyti sutarties (tarpvalstybinis paslaugų teikimas).

Kiti asmenys ten vyksta ieškoti darbo ir įsidarbinti. Esminis skirtumas tarp įmonės komandiruotų ir mobiliųjų darbuotojų (migrantų) – laikinas darbo pobūdis. Komandiruotas darbuotojas priimančioje valstybėje narėje lieka tik apibrėžtai laiko trukmei ir nesiintegruoja į jos darbo rinką.

Darbuotojų komandiravimui priskiriamos šios situacijos:

1. Įmonė siunčia savo darbuotojus į užsienio valstybę vykdyti paslaugų arba subrangos sutarties.

2. Įmonių grupė siunčia savo darbuotojus laikinai teikti paslaugas į jos užsienio valstybėje esantį padalinį.

3. Laikinojo įdarbinimo agentūra teikia darbo jėgą kitoje šalyje įsikūrusiai įmonei.

KONSUS ekspertų pagalba komandiruojant darbuotojus:

Darbuotojų komandiravimo procesas reikalauja nemažai patirties, ypač kuomet kalbama apie sandorių kainodarą, mokesčių planavimą ir tinkamą užsienio valstybės reikalavimų darbo teisiniuose santykiuose vykdymą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į užsienio valstybės teisinę sistemą, kurios neišmanymas gali sukelti nemažai problemų jūsų įmonei.

KONSUS ekspertai:

• Atsižvelgdami į priimančiosios šalies teisės aktų reikalavimus, užtikrins, kad jūsų darbuotojai atitiks komandiravimui keliamas sąlygas ir dirbs teisėtai bet kurioje ES šalyje – tai padės išvengti didelių baudų

• Patars dėl dviejų valstybių mokesčių teisės, tarifų, sutarčių t. y. siunčiančiosios šalies ir priimančiosios šalies mokesčių sistemos – darbuotojų komandiravimas, kuomet taikomas dvigubas apmokestinamas, gali būti įmonei net nepalankus ir nenaudingas

• Sutvarkys dokumentus ir pateiks juos atsakingoms institucijoms ES šalyse

• Konsultuos dėl darbuotojams reikalingų leidimų

• Padės teisingai atlikti auditą užsienio šalyse.

Atnaujinta: 2023-03-31