Privatumo politika skirta reglamentuoti UAB „Konsauditas“ internetinio paslaugų portalo vartotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Privatumo politika parengta vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, nuostatomis.

Bendroji informacija

Duomenų valdytojas

Subjektas, nustatantis svetainėje pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Konsauditas“, įmonės kodas 304584203, adresas Laisvės al. 42-2, LT-44246 Kaunas, el. paštas: info@ekonsus.lt.

Tvarkomų duomenų rūšys

1. Identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2. Kontaktiniai duomenys: gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

3. Su Klientu susijusio asmens duomenys: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir pan.

4. Su Paslaugų teikimu susiję duomenys: internetinės užklausos bei konsultacijų metu pateikta informacija ir dokumentai, duomenys apie mokėjimus, kliento ir specialisto susirašinėjimo duomenys.

Pažymime, jog neprašome pateikti ir netvarkome asmens genetinių, biometrinių ir sveikatos duomenų, taip pat duomenų, kurie atskleidžia asmens rasinę ar etninę kilmę, lytinę orientaciją bei lytinį gyvenimą, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose.

Kas yra slapukai?

Slapukų samprata

Slapukas (angl. cookie) - tai nedidelis teksto failas, siunčiamas lankomos svetainės į Jūsų naršyklę bei išsaugojamas naudojamame elektronikos prietaise (pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje). Slapukai padeda išsaugoti informaciją, kurią naudoja svetainė, siekdama Jums užtikrinti paprastesnius pakartotinius apsilankymus bei didesnę internetinio puslapio teikiamą naudą. Pagal slapukų galiojimo trukmę jie skirstomi į trumpalaikius (seanso) ir ilgalaikius slapukus. Seanso slapukai ištrinami iškart Jums uždarius naršyklę. Ilgalaikiai slapukai, priešingai, išlieka tolimesniam laikui ir yra ištrinami tik pasibaigus jų galiojimo laikui arba savarankiškai pašalinus iš naršyklės.

Slapukų klasifikacija

Atsižvelgiant į atliekamas funkcijas, išskiriamos šios slapukų rūšys:

*Būtinieji slapukai. Šie slapukai suaktyvina pagrindines svetaines funkcijas. Būtinųjų slapukų išjungti negalima, nes be jų svetainė neveiktų.

*Funkciniai slapukai. Šie slapukai įsimena Jūsų pasirinkimus (kalbos, regiono) svetainėje ir leidžia pateikti Jums pritaikytas funkcijas tolimesniems apsilankymams internetiniame puslapyje.

*Analitiniai slapukai. Šie slapukai pateikia informaciją svetainės valdytojui apie dažniausiai ir rečiausiai lankomus jos puslapius, taip pat apie svetainės funkcionavimo kokybę, fiksuojant klaidas ir nesklandumus, su kuriais susiduria svetainės lankytojai. Analitinių slapukų renkami duomenys yra anoniminio pobūdžio (atskirai kiekvieno lankytojo tapatybė nėra identifikuojama), jie naudojami tik svetainės funkcijų tobulinimui.

*Tiksliniai (reklaminiai) slapukai. Šių slapukų paskirtis – rodyti reklaminius skelbimus, pritaikytus būtent Jums. Jų pagalba ribojamas rodomų reklamų skaičius bei matuojamas reklamų efektyvumas. Reklaminiai slapukai teikiami trečiųjų šalių, svetainės valdytojas prieigos prie jų neturi.

Slapukų valdymas

Pasirinkti, kokie slapukai bus naudojami svetainėje, galite įvedę UAB „Konsauditas“ internetinio puslapio nuorodą savo naršyklėje. Pasirodžius pagrindiniam internetinės paslaugų platformos puslapiui, naudojamo elektronikos prietaiso ekrano apačioje iškart pamatysite galimus slapukų pasirinkimus. Pasirinkę Jums tinkamus variantus ir paspaudę „sutikti“ arba tiesiog paspaudę „sutikti su visais“, vėliau naršysite pagal šiuos pasirinktus slapukų nustatymus. Tuo atveju, jei nieko nepaspausite, bus įgalintas tik būtinųjų slapukų, kurių išjungti neįmanoma, veikimas.

Norėdami išjungti kitus slapukus (funkcinius, analitinius ir tikslinius) ar juos ištrinti, turėtumėte tai padaryti, naudodamiesi interneto naršyklės nustatymais. Detalesnę informaciją, susijusią su slapukų ištrynimu ar jų funkcijos naršyklėje išjungimu, galite rasti paspaudę žemiau pateiktas nuorodas.

Svetainės lankytojams, naudojantiems „Internet Explorer“ naršyklę:

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10

Svetainės lankytojams, naudojantiems „Firefox“ naršyklę:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Svetainės lankytojams, naudojantiems „Google Chrome“ naršyklę:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Svetainės lankytojams, naudojantiems „Opera“ naršyklę:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Svetainės lankytojams, naudojantiems „Safari“ naršyklę:

https://support.apple.com/lt-lt/guide/safari/sfri11471/mac

Visgi, verta pažymėti, jog išjungus slapukus, gali prasčiau veikti arba išvis neveikti tam tikros svetainės funkcijos bei dėl šios priežasties nukentėti naršymo kokybė mūsų įmonės internetiniame puslapyje. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.aboutcookies.org/

Kam naudojami slapukai?

Duomenų tvarkymo principai

1. Sąžiningumo, skaidrumo ir teisėtumo principas. Asmens duomenys tvarkomi skaidriai, sąžiningai bei turint teisėtą pagrindą.

2. Tikslo apribojimo principas. Duomenys tvarkomi tik konkrečiais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Įmonė, vadovaudamasi teisėtu interesu, sutartimi ar gyvybiniais interesais, asmens duomenis gali naudoti kitu tikslu, tik jei naujasis tikslas atitinka pirminį tikslą.

3. Duomenų kiekio mažinimo principas. Naudojami ne visi, tačiau tik tokie asmens duomenys, kurie reikalingi įmonės teikiamos paslaugos tikslui pasiekti.

4. Tikslumo principas. Pasikeitus asmens duomenims, įmonė turi juos ištaisyti bei atnaujinti.

5. Saugojimo trukmės apribojimo principas. Asmens duomenys saugojami tik tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslais.

6. Konfidencialumo ir vientisumo principas. Prieiga prie asmens duomenų suteikta tik jų tvarkymo teisę turintiems darbuotojams. Taip pat asmens duomenų apsaugai įdiegtos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės, užkertančios kelią duomenų neteisėtam tvarkymui, tvarkymui be leidimo, netyčiniam praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

1. Gautas atitinkamo asmens sutikimas.

2. Sutartinė prievolė tarp įmonės ir kliento.

3. Teisinės prievolės vykdymas pagal nacionalinę ar ES teisę.

4. Viešojo intereso įgyvendinimas pagal nacionalinę ar ES teisę.

5. Asmens gyvybinių interesų apsauga.

6. Teisėti duomenų valdytojo interesai, neviršijantys duomenų subjekto interesų arba pagrindinių teisių ir laisvių, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

Duomenų tvarkymo tikslai

1. Svetainės administravimas. Duomenų tvarkymo pagalba tobulinamas svetainės funkcionalumas ir naršymas.

2. Informacijos pateikimas. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba įgyjant asmens sutikimą, asmens duomenys gali būti tvarkomi, kuomet UAB „Konsauditas“ teikia informaciją asmeniui svetainėje, el. paštu ar telefonu.

3. Sutartinių prievolių vykdymas. Remiantis tarp įmonės ir kliento sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis, asmens duomenys naudojami jose numatytų įsipareigojimų vykdymui.

4. Finansinių dokumentų rengimas. Įmonės teikiamų paslaugų apmokėjimui išrašomos sąskaitos faktūros pagal konkrečius atitinkamo asmens duomenis.

5. Interesų konfliktų patikrinimas. Siekiant išvengti interesų konfliktų tarp įmonės klientų, nustatomos ir pašalinamos juos galinčios sukelti aplinkybės.

6. Lojalumo programos vykdymas. Asmenys į lojalumo programą įsitraukia savo noru ir išreiškę sutikimą. Tokio asmens duomenys tvarkomi sėkmingam lojalumo programos įgyvendinimui.

7. Naujienlaiškių siuntimas. Asmens duomenys naudojami naujienlaiškių siuntimui, tik esant asmens sutikimui. Siunčiami aktualūs straipsniai, susiję su aktualiausiais teisiniais, mokestiniais ar finansiniais pokyčiais, pakvietimai į renginius ar seminarus.

8. Kandidatų atranka. Asmens duomenys tvarkomi, jam dalyvaujant atrankose į įmonės siūlomą praktikos arba darbo vietą.

9. Kiti tikslai. UAB „Konsauditas“, turėdama asmens sutikimą arba teisę dėl teisėto intereso, gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais.

Jūsų teisės

Duomenų subjekto teisės

1. Teisė būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas, prieš susikurdamas kliento paskyrą UAB „Konsauditas“ svetainėje, turi susipažinti su šia Privatumo politika. Nepatvirtinęs savo susipažinimo su Privatumo politika varnelės žyma, asmuo negalės užsiregistruoti. Tokiu būdu užtikrinamas asmens informavimas apie svetainėje vykdomą jo duomenų tvarkymą.

2. Teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis. Duomenų subjektas gali kreiptis į UAB „Konsauditas“, norėdamas sužinoti, ar įmonė tvarko jo asmens duomenis. Taip pat duomenų subjektas turi teisę susipažinti su surinktais ir tvarkomais savo asmens duomenimis, jei tai nepažeidžia kitų asmenų teisių, laisvių ir teisėtų interesų.

3. Teisė reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis. Duomenų subjekto prašymu jo netikslūs, neišsamūs ar netikslūs duomenys gali būti ištaisyti.

4. Teisė prašyti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Duomenų subjektas turi teisę prašyti, jog jo asmens duomenys būtų ištrinti, išskyrus konkrečias įstatymų numatytas išimtis.

5. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas, remdamasis BDAR 18 str. 1 d. nurodytais pagrindais, gali apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

6. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali nesutikti, jog jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju asmuo negaus jį, UAB „Konsauditas“ manymu, galinčios sudominti reklaminės ar rinkodaros medžiagos.

7. Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Visgi, verta pažymėti, jog atšaukus savo sutikimą dėl tvarkomų asmens duomenų gali būti apribotas UAB „Konsauditas“ paslaugų teikimas.

8. Teisė į asmens duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui, esant techninėms galimybėms. Vis dėlto, duomenų subjektas neturi teisės į duomenų perkeliamumą, jei tie duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu (pvz. duomenys popierinėse bylose).

9. Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) dėl netinkamai tvarkomų asmens duomenų arba dėl pažeistų asmens, kaip duomenų subjekto, teisių.

Asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys pagal galiojančius teisės aktus gali būti perduodami:

1. Paslaugų teikėjams. Asmens duomenys gali būti perduodami paslaugų teikėjams, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas, svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms). Perduodamų asmens duomenų kiekis ribojamas – asmens duomenų perduodama tiek, kiek tai būtina paslaugų teikimui užtikrinti.

2. Valstybės institucijoms ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms. Asmens duomenys gali būti perduodami ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams, priežiūros įstaigoms ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms. Asmens duomenys perduodami, remiantis galiojančiais teisės aktais, taip pat vykdant UAB „Konsauditas“ priskirtas teisines pareigas.

3. Kitoms trečiosioms šalims. Asmens duomenys gali būti perduodami kitoms trečiosioms šalims pagal BDAR įtvirtintus teisėtus pagrindus.

Skundų nagrinėjimo procedūros

Dėl galimai pažeistų savo asmens duomenų teisių, pirmiausia kreipkitės į UAB „Konsauditas“ (kontaktai nurodyti privatumo politikos pradžioje, „Duomenų valdytojo“ skiltyje). Sieksime nustatyti galimus pažeidimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir kartu su Jumis operatyviai išspręsti ginčus. Teikti skundą neteismine tvarka galite asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. p. ada@ada.lt, www.vdai.lrv.lt).

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika gali būti koreguojama. Galimybė susipažinti su atnaujintomis Privatumo politikos versijomis suteikta UAB „Konsauditas“ svetainėje, kurioje pateikiama naujausia Privatumo politikos redakcija.

Atnaujinta: 2023-03-31