Rizikos: ar Jūsų verslas turi imunitetą? Rizikų algoritmai (I)

Rolandas Mištautas, advokatų profesinės bendrijos KONSUS LEGAL vadovas

Šiandieninis kupinas socialinės įtampos ir ekonominių iššūkių laikotarpis yra specifinis išbandymas verslui, verslo įmonių vadovams ir savininkams. Ne tik išsilaikyti, bet ir sustiprėti, tvirtai surėmus pečius, štai kas svarbiausia šiandien! Tuo tikslu pristatome Jums specialų KONSUS projektą: edukacinių straipsnių ciklą, skirtą tiek teoriniams, tiek ir praktiniams patarimams, praversiantiems šiais sudėtingais laikais.

Pasak lyderystės autoriteto P. F. Drakerio (Peter F. Drucker), kai žemė juda, joje atsiranda plyšių, t.y. anksčiau neįžvelgtų galimybių veikti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Šiandieninis kupinas socialinės įtampos ir ekonominių iššūkių laikotarpis tampa būtent tokiu išbandymu verslui, verslo įmonių vadovams ir savininkams. Svarbiausia nekišti galvos smėlin, kaip tam stručiui iš antikinio pavyzdžio, bet pripažinti konkrečių rizikų egzistavimą ir pasistengti joms užkirsti kelią laiku.

Dėl tam tikrų socialinės ir netgi verslo psichologijos ypatumų dažnam sunkoka peržengti psichologinį barjerą – esą, jei pripažinsiu, kad mano tikslas, mano verslas patiria ar gali patirti ateityje kokias nors rizikingas situacijas, aš atseit būsiu „silpnesnis” ar „silpnesnė”.

Deja, yra priešingai: išmintingas žmogus peržengia savus psichologinius barjerus, pripažįsta tiek palankių, tiek ir potencialiai rizikingų situacijų egzistavimą ir imasi atitinkamų, pasvertų ir apgalvotų priemonių.

1. Pirmasis žingsnis: pripažinti rizikas, kaip vieną iš tikimybių.

2. Antrasis žingsnis: iš anksto pasirūpinti optimaliausiais metodais joms numatyti.

3. Trečiasis žingsnis: pasitelkti geriausius būdus prisitaikyti prie egzistuojančių rizikų.

4. Ketvirtasis žingsnis: kruopščiai išsinagrinėti vadinamuosius rizikų algoritmus.

5. Penktasis žingsnis: iš anksto pašalinti galimas rizikas.

Aiškumo dėlei pridursiu, kad algoritmas – tai tikslių nurodymų seka tam, kas turės atlikti konkrečią užduotį. Algoritmas turi tenkinti šias sąlygas: jis turi atlikti darbą; turi būti aiškus ir nedviprasmiškas; turi apibrėžti žingsnių seką, reikalingą darbui atlikti, t. y. nurodyti tikslią reikalingų žingsnių atlikimo tvarką.

Pavyzdžiui, jei kalbame apie verslo lyderius, visų lygių vadovus, verslo įmonių savininkus, konkreti užduotis šiuo atveju būtų iš anksto nustatyti potencialią riziką. Išanalizuoti, kokia ji bebūtų – ekonominė, finansinė, mokestinė, veiklos atitikties įstatymams ir kitiems teisės aktams, nedelsiant griebtis atitinkamų priemonių – ir šitaip laiku jos išvengti. Moksliškai kalbant: sėkmingai išeliminuoti verslo rizikas iš Jūsų veiklų horizonto.

Kokios yra šiandien dažniausiai pasitaikančios verslo rizikos ir būtent kokie sprendimai ar jungtiniai sprendimų deriniai padeda jas išeliminuoti greičiau, sėkmingiau, optimaliais kaštais? Apie tai pakalbėsime kitose edukacinio straipsnių ciklo „Rizikos: ar Jūsų verslas turi imunitetą?“ dalyse.

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos