Rizikos: ar Jūsų verslas turi imunitetą? Veiklos operacinė rizika (VII)

Rolandas Mištautas, advokatų profesinės bendrijos KONSUS LEGAL vadovas

Jei dėl įmonėje netinkamai naudojamų technologijų, vidaus procesų, sistemų, darbuotojų veiksmų ar kokių nors nevaldomų išorinių veiksnių susidariusių verslo kaštų valdymas tampa neefektyvus, verslo atstovai ir atstovės susiduria su vadinama operacine veiklos rizika, įskaitant ir vieną iš jos sudedamųjų dalių – teisinę riziką.

Tais atvejais, kai su veiklos operacinės rizikos sričiai priskiriami įvykiai būna išskirtinai reikšmingi ir ženklūs, jie gali padaryti neigiamą įtaką vadinamajam įmonės kapitalo pakankamumo rodikliui bei su juo susijusioms veikloms.

Aiški verslo struktūra su tiksliai, konkrečiai apibrėžtomis darbuotojų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe sumažina tikimybę, jog bus priimti neteisingi sprendimai dėl tam tikrų procesų ir veiklų.

Darni, subalansuota įmonės infrastruktūra, kurioje aiškiai išskiriamos visų žmogiškųjų resursų funkcijos ir atsakomybės, suteikia vadovams galimybę matyti ir nuolat vertinti pilnutinį savo darbuotojų funkcionalumą, veiksmingiau vykdyti įmonėje vykstančių procesų reguliavimą bei kontrolę.

Tuo pačiu – ir atsikratyti teisinių rizikų už veiksmus, kurių patys verslo įmonių vadovai ir vadovės neatlieka. Nes, deja, pasitaiko atvejų, kai, tiesiog  nepasirūpinus išeliminuoti veiklos operacinę riziką iš savo verslo, ypač teisinius jos aspektus, kaltė ar atsakomybė nepelnytai priskiriama būtent… verslo vadovams.

Tik esant aiškiai, socialiai veiksmingai verslo įmonės infrastruktūrai, išauga galimybės vykdyti verslo procesų teisinę, finansinę, personalo kontrolę, laiku aptikti, užfiksuoti, koreguoti vadinamuosius probleminius, kritinius taškus. O, pasitelkus vidines edukacijos priemones, motyvacines sistemas, aiškų funkcijų, pareigų, atsakomybių suderinamumą visoje įmonėje – sėkmingai juos pašalinti dar iki atsirandant pirmiesiems nuostoliams.

Operacinės rizikos valdymas yra palyginti labai nauja rizikos valdymo sritis, todėl ir talkinti jai ištikus, ypač teisiniais aspektais, Lietuvoje geba palyginus nedaug teisės srities profesionalų.

Tuo tarpu kaip ypač reikšmingas verslo procesų tęstinumo, stabilumo ir visapusiško saugumo faktorius ši verslo rizikos rūšis taip pat privalo būti identifikuota laiku. Identifikavus – įvertinta, išnagrinėta, numatyti geriausi būdai ir priemonės jai išeliminuoti. Ir, esant reikmei – pasitelkiami patyrę specialistai.

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos