Apie veiklos sritį

Ekonomikos samprata ir teisinis reguliavimas

Nuolat auganti Lietuvos ekonomika, augantis vartojimas, verslo plėtra -  visi šie procesai neatsiejami nuo teisės aktų reikalavimų laikymosi.

Besikeičianti įstatymų bazė, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, finansų skaitmenizacija, fiskalinės drausmės pakeitimai - sudėtingi procesai, kuriuos būtina gerai išmanyti.

Ar tai būtų pasiryžimas pradėti savo verslą, ar siekis optimizuoti jau esamo verslo išlaidas ir padidinti pajamas bei pelną - visur teks susidurti su daug sudėtingų situacijų. Nuo šio finansinio raštingumo tiesiogiai priklauso bet kokio verslo ar kitos veiklos sėkmė.

KONSUS pagalba ekonomikos ir finansų sektoriuje

Pradedant verslą, nusprendus investuoti yra svarbu išmanyti daugybę sričių.

KONSUS ekspertai:

  • Padės įsteigti įmonę. Asmenims, nusprendusiems pradėti vykdyti ekonominę veiklą, pasiūlys įmonių steigimo paslaugą. Ši paslauga apima teisinių konsultacijų teikimą, kurių metu mūsų ekspertai padės pasirinkti tinkamą įmonės teisinę formą, paruoš steigimo dokumentus, kitus vidaus dokumentus (darbo tvarkos taisykles, pareiginius nuostatus)
  • Padės įsteigti tarptautinę įmonę. KONSUS ekspertai pasiūlys įmonės steigimo paslaugą ir asmenims, siekiantiems vykdyti tarptautinę ekonominę veiklą: suteiks teisinių bei mokestinių (įskaitant mokesčius užsienyje) konsultacijas kliento pasirinktoje valstybėje. Prireikus, suteiks teisinę pagalbą ir tolimesniuose įmonės veiklos etapuose
  • Suteiks konsultacijas ir atstovaus valstybinėse institucijose dėl veiklai reikalingų leidimų ir licencijų išdavimo
  • Užtikrins pinigų plovimo prevencijos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą. Už šiuos grubius pažeidimus įstatymu numatyta itin griežta atsakomybė. Siekdami bendrovei padėti išvengti nesklandumų, galinčių kilti dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų nežinojimo, KONSUS ekspertai suteiks visą su tuo susijusią reikalingą informaciją
  • Padės finansų valdymo klausimais. KONSUS ekspertai pasiūlys plataus spektro buhalterinės apskaitos paslaugas, suteiks visą informaciją, reikalingą sėkmingam įmonės finansų valdymui.

Atnaujinta: 2023-03-31