Apie veiklos sritį

Importo ir eksporto samprata ir teisinis reguliavimas

Importas ir eksportas – neatskiriama šiuolaikinio verslo dalis. Tai yra vienas paprasčiausių būdų patekti į pasaulinę prekybą, be to, tai sukuria didžiules užimtumo galimybes, padeda patenkinti valstybės piliečių poreikius bei pasiekti aukščiausių technologinių standartų prekes ir paslaugas.

Tarptautinė prekybos teisė – ypač sudėtinga ir nuolat besikeičianti sritis. Pastaruoju metu eksportuotojams ir importuotojams teko susidurti su įvairiais pasauliniais iššūkiais – nuo Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos („Brexit“), įskaitant su Šiaurės Airijos protokolu susijusius neaiškumus, iki ilgai užsitęsusios koronaviruso pandemijos.

Užsienio prekybos licencijų ir dokumentų parengimas, gavimas yra sudėtinga ir nemažai iššūkių kelianti sritis. Tam tikrų produktų pvz.: narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų, elektros energijos, civilinių pirotechnikos priemonių, ginklų, šaudmenų, jų dalių, žemės ūkio, karinės įrangos eksportas ir importas galimas tik turint tam išduotas licencijas.

Dažnai bendrovei, vykdančiai tarptautinę veiklą ir siekiančiai užsitikrinti konkurencinį pranašumą pasaulinėje rinkoje, verta apsvarstyti įmonės padalinio įkūrimą ir užsienio valstybėje.

Tarptautinės prekybos taisykles nustatantį teisinį reglamentavimą išmanyti ypač svarbu, kadangi už teisės aktų nesilaikymą ar tinkamą jų nesilaikymą įmonei, vykdančiai eksporto ir (ar) importo veiklą, gali grėsti didelės baudos.

KONSUS pagalba importuojant ir eksportuojant prekes ir paslaugas

KONSUS ekspertai specializuojasi bei išmano teisės aktų reikalavimus, kurie keliami įmonei, siekiančiai vykdyti tarptautinę prekybą. Mūsų ekspertų teikiamos konsultacijos padeda klientų įmonėms, laikantis teisinių procedūrų, gauti vykdomos veiklos importo/eksporto licenciją.

KONSUS ekspertai:

• Suteiks visą reikalingą informaciją, būtiną teisėtai veiklai vykdyti. Tinkamas teisės aktų įgyvendinimas užkirs kelią galinčioms įmonei kilti neigiamoms pasekmėms

• Padės įsteigti įmonę – įmonių steigimo paslauga apims konsultacijas įmonės steigimo procedūros, taip pat mokesčių (įskaitant mokesčių užsienyje), darbuotojų komandiravimo į užsienį klausimais. Taip pat padės nuspręsti, kokią teisinę veiklos formą – dukterinę uždarąją akcinę bendrovę (įmonę) ar filialą – reikėtų pasirinkti

• Konsultuos su importu ir eksportu susijusių mokesčių klausimais

• Supažindins su darbo teise ir parengs pagrindinius dokumentus

• Atstovaus jus prekybos ginčuose.

Atnaujinta: 2023-03-31