Rizikos: ar Jūsų verslas turi imunitetą? Finansinė rizika (V)

Rolandas Mištautas, advokatų profesinės bendrijos KONSUS LEGAL vadovas

Viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, dėl ko verslo įmonės patiria finansinių sunkumų ar tampa nemokios, yra nepamatuoti lūkesčiai.

Planuoti būsimas pajamas yra ne tik naudingas, bet ir malonus užsiėmimas. Numatyti, suplanuoti ir kuo kruopščiau apskaičiuoti būsimas išlaidas yra racionalu ir išmintinga.

Tuo tarpu skolų sektoriui neretai skiriama mažiau dėmesio ir visai be reikalo. Ši finansinė, verslo rizika gali būti susijusi būtent su kreditų, suteiktų Jūsų klientams, arba pačios įmonės turimų skolų apkrova.

Ypatingai pažeidžiamos yra smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės dėl, pvz., nepakankamai didelio kapitalo ar žmogiškųjų išteklių stokos. Pakankami užtikrinti sėkmingą verslo veiklą resursai dažnu atveju, įmonei patiriant nuostolių, padėtų užtikrinti šių nuostolių padengimą, apsaugotų veiklos tęstinumo perspektyvą, o neretai dargi pagelbėtų išvengti bankroto.

Faktas, kad kiekviena įmonė, didesnė ar mažesnė, siekia dirbti pelningai. Tačiau ten, kur stambiajai įmonei padeda jos pačios svoris ar vykdomų veiklų apimtis – smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms racionaliausia yra kompensuoti minėtus skirtumus atidumu.

Ypač kai rinkos ekonomikos sąlygomis įmonės uždirba pelną tiktai nuolat rizikuodamos. Rizika yra neatskiriama nuo verslo, nes, ypač ekonomikos svyravimų laikotarpiu, šiandien situacija gali būti viena, o rytoj – visiškai kita. O tai, kas iki šiol atrodė stabilu ir subalansuota, gali pasikeisti per ypatingai trumpą laiko tarpą.

Todėl, siekiant suvaldyti potencialias finansines rizikas, naudinga ir privalu planuoti ne tik Jūsų įmonės pajamas ir išlaidas, bet ir skolas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra debetinės, ar kreditinės. Įdėmiai sekti egzistuojančias tendencijas ir visus jų pokyčius. Pastebėjus galimą riziką, ar tai būtų susiję su tiekimo grandinėmis (angl. supply chains), ar su turimų klientų mokumu – reaguoti, imtis priemonių nedelsiant. Taip pat rekomenduotina atlikti ne tik balansinį, bet ir likvidacinį skolų testą.

Dauguma įmonių susiduria su finansine rizika - rinkos, kredito (pvz., įgyvendinamo sandorio šalies), likvidumo iššūkiais valdyti piniginius išteklius efektyviausiais ir visais atžvilgiais patikimiausiais būdais.

Svarbiausia, kad verslo įmonėse būtų skiriama pakankamai dėmesio ir pastangų tiek suformuoti efektyvią finansinės rizikos valdymo politiką, tiek ir ją sėkmingai įgyvendinti. Ji privalo būti suderinta su įstatymuose ir kt. teisės aktuose nustatytais principais bei taikytinais ribojimais (jei tokių esama).

O verslo atstovų, lyderių, vadovų galioje yra priimti atitinkamus individualius sprendimus dėl aiškiai apibrėžtos, konkrečios finansinės rizikos valdymo politikos bei vadinamojo rizikos tolerancijos lygio, atsižvelgiant į jų įmonės veiklų specifiką ir interesus.

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos