Rizikos: ar Jūsų verslas turi imunitetą? Verslo saugumo ir išorės sukčiavimo rizika (IV)

Rolandas Mištautas, advokatų profesinės bendrijos KONSUS LEGAL vadovas

Šiandien įmonės vis plačiau naudoja įvairius technologinius sprendimus siekdamos optimizuoti verslo procesus, eliminuoti papildomus darbo kaštus. Todėl verslo, dokumentų, personalo, finansų valdymo sistemos tampa verslo informacinėmis bazėmis ir reikšmingos informacijos nešėjomis. Tačiau, nepakankamai pasirūpinus saugumo reikalavimais, kartais tokia informacija gali tapti vagystės objektu ir nuostolių priežastimi.

Norint to išvengti, privalu atidžiai įvertinti galimą išorės įvykių riziką, t.y. potencialius nuostolius dėl kokių nors nekontroliuojamų išorinių įvykių. Šiuo verslo saugumo ir išorės sukčiavimo rizikos algoritmo atveju, privalu atsižvelgti ir laiku pašalinti tokius veiksnius, kaip:

1. Nepakankama naudojamos programinės įrangos kokybė. Pastaroji gali lemti įmonės informacinių sistemų trukdžius ar sutrikimus, potencialius nuostolius dėl įmonės duomenų praradimo, kaštų ir laiko sąnaudas normaliai įmonės sistemų veiklai atstatyti. Taip pat, laiku nepasirūpinus modernios įmonės veiklų saugumu, gali grėsti ir netiesioginiai nuostoliai dėl nepakankamo IT saugumo priemonių kiekio, nes tokių priemonių trūkumas žymiai palengvina vidaus ir išorės sukčiavimo galimybes.

2. Laiku neatnaujinama įmonės naudojama antivirusinė įranga ar vadinama neautorizuotos prieigos prie įmonės sistemų ar duomenų bazių galimybė, atverianti kelią kompiuteriniams sukčiams bei įsilaužėliams.

3. Įmonės klientų ir kt. reikšmingų duomenų apsaugos problemos, galinčios lemti netiesioginius nuostolius – pvz., tuo atveju, jei būtų paviešinti konfidencialūs verslo įmonės klientų duomenys, iškiltų grėsmė tiek įmonės reputacijai, tiek ir darniems jos santykiams su turimais klientais.

Todėl verslo įmonėms privalu atidžiai kontroliuoti, periodiškai tikrinti, esant reikmei – nedelsiant koreguoti ir tobulinti savo informacijos saugos principus, procesus ir priemones šiai saugai užtikrinti.

Kiekviena įmonė privalo turėti efektyvų informacijos saugumo politikos modelį, pritaikytą savo poreikiams. Informacinės technologijos turi būti įsigyjamos tik iš patikimų tiekėjų ir prižiūrimos akredituotų specialistų, su kuriais turi būti pasirašomos konfidencialumo sutartys, užtikrinančios Jūsų verslo informacijos saugumą.

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos