Rizikos: ar Jūsų verslas turi imunitetą? Reputacijos rizika (VI)

Rolandas Mištautas, advokatų profesinės bendrijos KONSUS LEGAL vadovas

Reputacijos rizika siejama su dėl vienokių ar kitokių priežasčių prastėjančia ar aiškiai neigiama visuomenės nuomone apie verslo srities objektą ar subjektą, ypač kai tokia socialinės aplinkos pozicija nulemia pastebimus, reikšmingus įmonės klientų skaičiaus ar tiesioginius ir netiesioginius lėšų praradimus.

Kaip daugelis puikiai žinome, reputaciją galima sukurti, sustiprinti arba priešingai – padaryti jai žalą, jai pakenkti arba visiškai ją sužlugdyti. Remiantis psichologijos, viešųjų ryšių, propagandos ar hibridinės agresijos, komunikacijos procesų tyrinėtojų įžvalgomis galima daryti išvadą, kad egzistuoja gana daug tam skirtų būdų. Galima tikėtis, kad į Jūsų įmonės reputaciją niekas nesikėsins tyčia, tačiau Jūsų pačių išmintis ir apdairumas ją saugant taip pat tikrai nepakenks.

Kaip šiandien, gyvenant įtemptoje ekonominėje, teisinėje aplinkoje, aštriomis kasdienėmis konkurencijos ir padidėjusio visuomenės streso sąlygomis išvengti tiek natūralių, tiek ir provokuojančių spąstų, kad net ir atšiauriausiomis verslui sąlygomis Jūsų reputacija stiprėtų?

Siekiant ją išlaikyti ir puoselėti vienas iš svarbiausių elementų yra gebėjimas spręsti pasitaikančius socialinius konfliktus taikiai, efektyviai išnaudojant visas mediacines (tarpininkavimo) priemones ir vengti nereikalingų teisminių ginčų.

Pozicija, pagrįsta asmeniniais principais ir ambicijomis, yra natūrali ir suprantama. Visi esame žmonės, ir emocijos yra natūrali mūsų savasties dalis. Tačiau, vertinant tokias situacijas iš ilgalaikės perspektyvos pozicijų, ar tai tikrai apsimoka?

Įsijungus vadinamajam žmogiškajam faktoriui abi (ar daugiau) ginčų pusės lengvai susigundo pasikarščiuoti ar panaudoti psichologinio emocinio poveikio priemones. Neretai netgi ten, kur pakaktų pasitelkti nuosaikesnes derybas, paremtas įstatymu ir teisiniais principais.

Kam eikvoti Jūsų laiką ir nervus veltui? Ekonomiškai nepagrįsta vadinamoji „principinga“ pozicija, ypatingai, jei veikiama dar ir visiškai natūralių žmogiškųjų ambicijų, gali padaryti neigiamą įtaką Jūsų verslui ir Jūsų kompanijos įvaizdžiui.

Nekalbant jau apie tai, kiek bereikalingo streso Jums gali kainuoti, pvz., beprasmiškos derybos su Jus nuvylusiais klientais, skolininkais ar nepatikimais verslo partneriais. Taip jau yra, kad šiandien įmonės, besiremiančios tik savo neva „didžiulėmis įtakomis“, savo „teisinės jėgos pozicionavimu“ įvaizdis nebėra toks populiarus, kaip anksčiau, ir dažnai daro iš pirmo žvilgsnio net nepastebimą, bet didelę žalą verslo perspektyvai.

Vystantis verslo etikai, per pastarąjį dešimtmetį įvyko iš dalies paradoksalus, iš dalies labai logiškas pokytis: šiandien nebereikia naudoti grubios teisinės „jėgos“ savo pozicijoms įtvirtinti. Ten, kur anksčiau būtumėte eikvoję savo, savo komandos ir netgi savo artimųjų laiką, nervus ar net sveikatą, – pasitelkite teisinės mediacijos specialistus.

Tokie dalykai, kaip sėkmingos derybos, subalansuotas dialogas, taikūs, ekonomiškai naudingi ginčų sprendimai ir sutaupymas ten, kur anksčiau tektų begalė kaštų teismams – yra mediatorių užduotis, rūpestis ir darbas.

Būtent tokioms situacijoms spręsti skirtas jų išsilavinimas, patirtis ir žinios, mediatoriai (-ės) turi specifinių žinių ir įgūdžių, kaip tvarkytis su ypatingai stresinėmis situacijomis ir pasiūlyti savo klientams optimaliausius ir geriausius sprendimus.

Kalbant paprastai: vienaip ar kitaip, bet gyvename jau XXI amžiuje. Išdrįskite patausoti save svarbesniems tikslams: jei skirsite didžiąją savo laiko ir pastangų dalį verslo vystymui, o mediatoriams (-ėms) duosite darbo, kuris jiems ir priklauso, nuo to niekas nenukentės. Tuo tarpu Jūsų verslas, Jūs pats, pati, Jūsų įmonė ir Jums brangūs asmenys dar ir išlošite. Ir ne tik finansine prasme!

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos