Apie veiklos sritį

Transporto ir logistikos svarba ir teisinis reguliavimas

Vien ES transporto ir logistikos sektoriuje sukuriama 5 % visos ES narių bendrojo vidaus produkto, čia darbuojasi beveik 11 mln. asmenų. Jis apima ne tik sausumos, bet ir vandens bei oro transportą. Šis sektorius reguliuojamas daugybės teisinių aktų, kurie apima ir tokius klausimus kaip klimato kaita, keleivių teisės, švarus kuras ir kt.

Transporto ir logistikos sektorius dabartiniame globalizacijos amžiuje sparčiai vystosi. Šio sektoriaus svarba ypač išryškėjo COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kuomet, populiarėjant elektroninei prekybai, transporto ir logistikos veikla užsiimančioms įmonėms ėmė trūkti darbuotojų.

Atsižvelgdamos į itin didelį darbuotojų poreikį, transporto ir logistikos įmonės pradėjo vykdyti aktyvią jų paiešką, tad verslui padidėjo poreikis sudaryti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sutartis, pareiginius nuostatus bei nekonkuravimo susitarimus ir kt.

KONSUS pagalba transporto ir logistikos sektoriaus veikloje

Daugybės teisės aktų reguliuojamas sektorius – vienas sudėtingiausių verslo sektorių, reikalaujantis gilių žinių.

KONSUS ekspertai:

  • Padės pradėti ir vystyti logistikos veiklą, įskaitant įmonės steigimo procesą
  • Teiks konsultacijas valdymo struktūros sudarymo, įmonės teisinės formos, vadovo ir kitų valdymo organų paskyrimo, įstatinio kapitalo suformavimo klausimais
  • Konsultuos mokesčių klausimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu
  • Teiks konsultacijas darbo teisės klausimais: užsieniečių įdarbinimas, darbo užmokestis ir kt.
  • Teiks finansinio bei buhalterinio pobūdžio paslaugos: buhalterinės apskaitos įvertinimas, įmonės buhalterio rengiamų dokumentų tikrinimas dėl atitikimų mokestiniams bei teisiniams reikalavimams (vyriausiojo buhalterio paslauga)
  • Konsultuos įvairiais kitais klausimais.

Atnaujinta: 2023-03-31