Apie veiklos sritį

Medicinos audito samprata ir teisinis reguliavimas

Lietuvos Respublikos teisės aktais yra nustatyti minimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimai, kuriais reglamentuota, kad sveikatos priežiūros įstaigos privalo organizuoti vidaus medicininio audito veiklą – asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti.

Medicininis auditas leidžia išsiaiškinti, ar sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laikantis nustatytų standartų ir reikalavimų, o paslaugų teikėjams parodo, kur jie dirba gerai, o kur galima tobulėti. Tuo tarpu pacientai gali būti tikri, jog gaus tinkamas, saugias bei profesionalias paslaugas.

Šiandieninėje sveikatos priežiūros sistemoje tinkamai užpildyti medicininiai dokumentai, praktikoje naudojamos tvarkos ir procedūros yra labai svarbūs sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo faktoriai.

Tinkamai pildomi dokumentai tiksliai atspindi teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir kiekvieno paciento būklę, o tai savo ruožtu supaprastina pacientų priežiūrą ateityje ir maksimaliai sumažina galimybes įsivelti brangiai kainuojančioms klaidoms.

Kokybiška sveikatos priežiūra prasideda nuo gerai parengtų bei tinkamai įgyvendinamų vidaus tvarkų, procedūrų bei to, kaip jomis sugeba naudotis sveikatos priežiūros personalas. Tinkamai parengti dokumentai padeda, o ne trukdo atlikti darbą.

KONSUS pagalba atliekant medicininį auditą

Vadovaujantis mūsų šalies įstatymais, kiekvienas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, nepriklausomai nuo paslaugų apimties ir profilio, privalo vykdyti vidaus medicininį auditą. Ši procedūra – specifinė ir reikalaujanti teisinių žinių.

KONSUS ekspertai:

 • Įvertins visas faktines aplinkybes, galinčias daryti įtaką sveikatos priežiūros paslaugų kokybei: medicininių dokumentų ir vidaus tvarkų bei aprašų, medicinos personalo, patalpų, medicinos prietaisų atitiktį teisės aktų reikalavimams
 • Įvykdys neatitikčių kokybės rodikliams registravimą, jų periodinę analizę. KONSUS ekspertai atliks analizės rezultatais pagrįstų pakeitimų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesams įgyvendinimą
 • Parengs realias jūsų įstaigos tvarkas ir aprašus, atsižvelgiant į jūsų įstaigos veiklos specifiką. Tai padės jūsų personalui efektyviau dirbti ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę klientams
 • Suteiks profesionalias teisines konsultacijas pacientams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovams, gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams

Konsultacijų metu klientams mūsų komanda padės įvairiose srityse:

 • medicininių paslaugų teikimo,
 • pacientų teisių gynimo,
 • atsakomybės už gydymo klaidas,
 • sveikatos priežiūros sektoriaus kontroliuojančių institucijų patikrinimų metu gautų rezultatų teisėtumo,
 • žalos atlyginimo,
 • medicinos praktikos licencijavimo,
 • sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo bei jų steigimo klausimų teisiniais aspektais – nuo steigimo dokumentų iki vidaus tvarkos taisyklių.
 • Atliks sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos įvertinimą, patikrinti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančio buhalterio rengiamų dokumentų atitiktį mokestiniams bei teisiniams reikalavimams (vyriausiojo buhalterio paslauga). Tai leis pamatyti aiškią sveikatos priežiūros įstaigos finansinę padėtį ir priimti pagrįstus sprendimus jos valdyme.

Atnaujinta: 2023-03-31