Apie veiklos sritį

Statybos ir inžinerijos sektoriaus samprata ir teisinis reguliavimas

Skaičiuojama, kad šiandien statybos ir inžinerijos sektoriuje dirba beveik 12 proc. visų dirbančiųjų. Šiai veiklos sričiai, kuri reikšminga tiek socialinei, tiek ekonominei visuomenės raidai, reguliuoti susiformavo ir atskira teisės šaka – statybos teisė.

Pastaroji teisės šaka nustato pastatų statybos, inžinerijos darbų vykdymo reikalavimus ir su jais atsirandančias statybos verslo subjektų teises bei pareigas. Asmenys, priklausantys statybos ir inžinerijos sektoriui, taip pat turi išmanyti sutarčių teisę, rangos teisę, užstatymo teisę, darbo teisę, administracines normas, specialistų licencijavimo ir statybos leidimų išdavimo ypatumus, aplinkosauginius reikalavimus.

Sėkmingam ir sklandžiam statybinės veiklos vystymui svarbu suprasti ne tik statybos pramonę, bet ir su ja susijusius teisinius aspektus.

Statyba ir inžinerija

KONSUS ekspertų pagalba statybos ir inžinerijos veiklos srityje

KONSUS ekspertai, laiku suteikdami kvalifikuotą pagalbą, padės išvengti problemų ir nesklandumų, kylančių dėl profesinių žinių trūkumo.

KONSUS ekspertai:

  • Padės statybos dalyvių (rangovo, subrangovo, užsakovo, tiekėjų ir kt.) teisinių santykių srityje
  • Konsultuos projektavimo teisės, statinių statymo teisės, pastatytų statinių eksploatavimo teisės srityje ir aplinkosauginiais klausimais
  • Parengs teisės aktų reikalavimų nuostatas atitinkančias statybos rangos sutartis, atliks sutarčių teisinį įvertinimą
  • Darbo teisės srityje parengs sutartis tarp darbuotojo ir darbdavio (darbo sutartys, pareiginiai nuostatai, darbuotojų elgesio taisyklės), teiks konsultacijas kitais rūpimais darbo teisės klausimais
  • Atsižvelgiant į valstybės bei Europos Sąjungos (ES) inicijuojamus investicinius projektus statybos sektoriui bei dėl šios priežasties sudaromas galimybes jam plėstis, pasiūlys įmonių steigimo paslaugą
  • Teiks konsultacijas valdymo struktūros sudarymo, įmonės teisinės formos, vadovo ir kitų valdymo organų paskyrimo, įstatinio kapitalo suformavimo klausimais, parengs steigimo dokumentus
  • Konsultuos finansinio bei buhalterinio pobūdžio klausimais. Suteiks vyriausiojo buhalterio, buhalterinės apskaitos įvertinimo, audito ir patikrinimo paslaugas
  • Konsultuos nacionalinių bei užsienio mokesčių ir darbuotojų komandiravimo klausimais.

Atnaujinta: 2023-03-31