Atliekame projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis, auditus. Vertiname projekto išlaidų tinkamumą finansavimui bei projekto įgyvendinimo atitiktį ES paramos skyrimo sąlygoms. Atlikdami projekto auditą vadovaujamės paramos sutarties reikalavimais ir projektų audito gairėmis.

Taip pat teikiame konsultacijas ir kituose ES projektų etapuose: projektų lėšų valdymas ir kontrolė, procedūrų kūrimas ir įgyvendinimas bei finansinė stebėsena. Kartu apsvarstome, kaip išvengti klaidų, galinčių turėti neigiamos įtakos projektų įgyvendinimui.

Atnaujinta: 2023-03-31

Konsultuokis

KONSUS e-parduotuvė
Laisvės al. 42-2
LT-44246 Kaunas
Lietuva
Ekspertai
  • Teisininkas Konsultacijos
    Teisininkas
  • Ekspertas Konsultacijos
    Ekspertas
  • Advokatas Konsultacijos
    Advokatas
E-paslaugos